page title

Natuurbehoudorganisaties

ARTIS is lid van een aantal organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud.

IUCN

De International Union for the Conservation of Nature  is de internationale koepelorganisatie van overheden en natuurorganisaties die zich inzetten voor behoud van natuur en biodiversiteit.

WAZA

De  World Association of Zoos and Aquariums  biedt ondersteuning aan dierentuinen en aquaria bij natuurbehoud.

EAZA

De  European Association of Zoos and Aquaria  ondersteunt de samenwerking tussen Europese dierentuinen en aquaria op het gebied van educatie, onderzoek en behoud.

NVD

De  Nederlandse Vereniging van Dierentuinen  is de overkoepelende organisatie voor de 14 grootste Nederlandse dierentuinen. De dierentuinen van de NVD werken nauw samen op het gebied van educatie, recreatie, natuurbescherming en onderzoek.

NVBT

De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen is een koepelorganisatie en telt 25 tuinen verspreid over heel Nederland. De missie is om een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit van planten in het kader van een duurzame wereld. ARTIS is aspirant-lid.

IABES

De International Association of Butterfly Exhibitors and Suppliers zet zich in voor de bescherming van vlinders in het wild en behoud van het leefgebied. 

NDV

De Nederlandse Dendrologische Vereniging zet zich in voor het vergroten van de kennis over bomen, zowel in praktische als wetenschappelijke zin. Daarnaast wil de vereniging bijdragen aan het in stand houden van verzamelingen en bedreigde boomsoorten.

Quagga

Quagga  is het natuurbeschermingsfonds van dierentuinen. Het is een initiatief van een aantal Nederlandse dierentuinen en steunt kleine en grote projecten waar de passie voor natuurbescherming uit spreekt. Het betreft meestal financiële steun, echter wordt de kennis en ervaring waarover de deelnemende dierentuinen beschikken ook regelmatig ingezet.