page title

Natuurbehoud

ARTIS houdt van alles dat leeft. Van de kleinste microben en insecten tussen de planten in het park en de grootste toppredator van Amerika, de jaguar. Daarom geeft ARTIS extra aandacht aan de eigen bedreigde dieren, planten en bomen in het park, steunt ARTIS verschillende natuurbehoudsprojecten over de hele wereld om bedreigde diersoorten en hun leefgebieden te beschermen, zoals de herintroducties, en coördineert en werkt ARTIS mee aan internationale fokprogramma’s.