page title

Toegankelijkheid

ARTIS vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van het vernieuwde Aquarium. We zorgen ervoor dat na de restauratie alle bezoekers overal kunnen komen. Door verschillende slimme aanpassingen in routing en presentatie wordt het Aquarium beter toegankelijk, zowel vanuit het park als vanuit de stad.

Het vernieuwde ARTIS-Aquarium wordt een podium voor natuureducatie over de onderwaterwereld én een bijzondere plaats van samenkomst. Om beide rollen goed te kunnen vervullen moet het gebouw beter ontsloten en makkelijker toegankelijk worden dan het nu is. Zowel vanuit het park als vanuit de stad.

Het Aquarium ontsluit zich aan park en stad

Het gebied in het ARTIS-park dat rondom het Aquarium ligt wordt heringericht zodat het gebouw op een harmonische manier met zichtlijnen, padenverloop en beplantingen wordt verbonden met het park. Het transparant maken van de ramen draagt bij aan het gevoel van toegankelijkheid van het monument, zeker gezien vanuit de stad. Daarnaast worden de historische ingangen aan de Plantage Middenlaan weer geopend. En er komt speciale avondverlichting die eraan bijdraagt dat het Aquarium zich krachtig exposeert aan de Plantage Middenlaan.

Toegankelijkheid voor mindervaliden

Het ARTIS-Aquarium is na de restauratie volledig toegankelijk voor mindervaliden, mensen die slecht ter been zijn, en voor mensen met kinderwagens en buggy’s. Er komen aangepaste toiletten voor invaliden en een verschoningsruimte. De huidige twee liften worden vervangen door nieuwe liften van waaruit alle verspringende niveaus in de verschillende bouwdelen bereikt worden. De plaatsing van hellingbanen zorgt ervoor dat het hele gebouw straks toegankelijk is voor alle bezoekers.

Visuele en akoestische verbeteringen
De lichtverhoudingen worden aangepast ten behoeve van visueel beperkte bezoekers. Er worden geluidsabsorberende maatregelen genomen die bijdragen aan een beter akoestisch klimaat. Dat is bevorderlijk voor bezoekers die moeite hebben met een geluidsvolle omgeving.

Betere routing

De oorspronkelijke routing in het gebouw is in de loop der tijd verstoord geraakt. Sinds de doorgang naar de kleine aquariumzaal is dichtgezet, vormt de hoofdzaal een doodlopende route. In het nieuwe ontwerp wordt deze doorgang hersteld en kan het publiek in het Aquarium een doorlopende route volgen. Ook komen er extra vluchtwegen en brandveiligheidsvoorzieningen zodat het gebouw voldoet aan de geldende eisen.

Achter de schermen

Door de aanpassingen in de route en ligging van de stijgpunten wordt het straks voor bezoekers mogelijk om de aquaria en de reservoirs ‘achter de schermen’ te bekijken. Zo kunnen zij niet alleen de vissen bewonderen, maar ook het bijzondere industriële erfgoed van het gebouw, inclusief de originele Lloyd-waterfilters . Met een verdubbeling van publiekstoegankelijk gebied is er in het vernieuwde Aquarium straks nog meer te vertellen