page title

Groote Museum

De restauratie en openstelling van het ARTIS-Groote Museum vormt het sluitstuk van de vernieuwing die ARTIS in 2003 is begonnen. De vernieuwingen waarborgen dat ARTIS ook in de toekomst een groot publiek kennis kan laten maken met de wijze waarop natuur en mens met elkaar verbonden zijn.

Geschiedenis

De oprichters van ARTIS zorgden, samen met een groep gepassioneerde leden van het Genootschap, dat tussen 1852 en 1855 het gebouw van het Groote Museum tot stand kwam. Na de oprichting in 1838 ambieerde het Genootschap Natura Artis Magistra naast het dierenpark een museum, waar men de opgezette dieren, skeletten, insecten, fossielen, gesteenten en etnografica kon tonen. Het Groote Museum, ontworpen door J. van Maurik, was een ontmoetingsplek voor de leden van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra en het eerste museumgebouw met een tentoonstellingsfunctie in Nederland in de 19de eeuw. Hierdoor had het een grote sociale en culturele rol in het Amsterdam van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. In 1947 moest het Groote Museum wegens financiële nood de deuren sluiten voor het publiek.

Een nieuw Groote Museum

ARTIS wil dit prachtige monument haar belangrijke rol teruggeven, door het te restaureren en de oude functies van samenkomst en tentoonstelling nieuw leven in te blazen. In het Groote Museum zal de relatie tussen mens en natuur in onze huidige tijd centraal staan. Het Wereld Natuur Fonds is een belangrijke partner in de programmering. Deze restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van verschillende fondsen én particuliere gevers.

Traditie van geven

ARTIS is van oudsher een plek waar kunst, cultuur en wetenschap samenkomen. Het gebouw het Groote Museum vormde hiervan de spil. Doneren aan het genootschap werd gezien als een uiting van beschaving en goede smaak. Onder de donateurs bevonden zich prominente figuren, onder wie koning Willem III. Het netwerk van dit unieke Amsterdamse Genootschap, waarvan iedereen die het maar even kon betalen lid was, reikte tot de verste uithoeken van de wereld.

Mensen zijn nu niet zo anders dan in de 19de eeuw. ARTIS voorziet nog steeds in een enorme behoefte aan groen, rust en natuur in onze bruisende stad. Bijdragen aan ARTIS is sinds 1838 een traditie, uit betrokkenheid bij haar doelstelling en uit een behoefte aan een sociale plek. Het is die traditie van betrokkenheid, die dit gebouw zal doen herleven. De restauratie van dit unieke rijksmonument vraagt opnieuw om een grootse particuliere ambitie. 

Wilt u ook een partner in de restauratie worden? Neem dan contact op via steunartis@artis.nl  of 020 52 33 533. 

None