page title

Groote Museum

Het ARTIS-Groote Museum is het best bewaarde geheim van Amsterdam. Wie in het midden van de negentiende eeuw de Plantage Middenlaan opliep, kwam het nieuwe Amsterdam binnen. Tussen het groen verrees hier tussen 1850 en 1855 een modern gebouw voor tentoonstellingen en samenkomst van de leden van ARTIS.

Een nieuw Groote Museum

In 1947 moest het Groote Museum wegens financiële nood de deuren sluiten voor het publiek. Ruim 70 jaar zijn de museumzalen van het Groote Museum gesloten geweest voor publiek. De tijd heeft hier stilgestaan. ARTIS wil dit prachtige monument haar belangrijke rol teruggeven, door het te restaureren en de oude functies van samenkomst en tentoonstelling nieuw leven in te blazen. In het Groote Museum zal de relatie tussen mens en natuur in onze huidige tijd centraal staan. Het Wereld Natuur Fonds is een belangrijke partner in de programmering. Deze restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van verschillende fondsen én particuliere gevers.

Traditie van geven

ARTIS is van oudsher een plek waar kunst, cultuur en wetenschap samenkomen. Het gebouw het Groote Museum vormde hiervan de spil. Doneren aan het genootschap werd gezien als een uiting van beschaving en goede smaak. Onder de donateurs bevonden zich prominente figuren, onder wie koning Willem III. Het netwerk van dit unieke Amsterdamse Genootschap, waarvan iedereen die het maar even kon betalen lid was, reikte tot de verste uithoeken van de wereld.

Mensen zijn nu niet zo anders dan in de 19de eeuw. ARTIS voorziet nog steeds in een enorme behoefte aan groen, rust en natuur in onze bruisende stad. Bijdragen aan ARTIS is sinds 1838 een traditie, uit betrokkenheid bij haar doelstelling en uit een behoefte aan een sociale plek. Het is die traditie van betrokkenheid, die dit gebouw zal doen herleven. De restauratie van dit unieke rijksmonument vraagt opnieuw om een grootse particuliere ambitie. 

Wilt u ook een partner in de restauratie worden? Neem dan contact op via steunartis@artis.nl  of 020 52 33 533. 

None