Algemene voorwaarden online kaart- en lidmaatschapverkoop ARTIS-Park & ARTIS-Micropia

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op online kaart- en lidmaatschapverkoop van ARTIS-Park en ARTIS-Micropia. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)

Algemene voorwaarden kortingsactie 15 maart 2019

De kortingsactie is alleen geldig voor begeleiders met kinderen en voor studenten. Studenten vanaf 18 jaar moeten in bezit zijn van een geldige collegekaart. Dit zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden bij het binnentreden van ARTIS.

De kortingsactie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingen.

De tickets zijn alleen geldig op vrijdag 15 maart 2019. Restitutie is niet mogelijk.

Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het online aankopen van toegangskaarten en lidmaatschappen ARTIS-Park en ARTIS-Micropia. Onder online toegangskaart wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van ARTIS (www.artis.nl) en wordt geprint door de Bezoeker of als barcode op de telefoon is ontvangen en bedoeld is als toegangskaart voor het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia. 

ARTIS is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de door de Bezoeker gebruikte apparatuur of programma’s. Onder Bezoeker wordt verstaan de persoon die een online toegangskaart/lidmaatschap aanschaft.

In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan ARTIS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Op online lidmaatschappen zijn de algemene voorwaarden lidmaatschap ARTIS-Park & ARTIS-Micropia van toepassing, te vinden op onze website. 

Op online toegangskaarten zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

Met het aankopen van een online toegangskaart geef je toestemming om je persoonsgegevens op te nemen in de administratie van ARTIS. Deze worden door ARTIS gebruikt voor het toesturen van de toegangskaarten en, indien je dat hebt aangegeven, de Nieuwsbrief. Ook zijn we benieuwd wat je van je bezoek vond, dus nadat je langs bent geweest, sturen we je een email met vragen over je bezoek. Tevens willen we je als dank voor je bezoek een aanbieding doen, hiervoor sturen we nog een email. 

Op online toegangskaarten is de Privacyverklaring van ARTIS van toepassing, zie hiervoor de website. 
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard voor een termijn van één jaar:
-    Naam
-    E-mailadres

Deze gegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
-    Om de toegangskaarten naar je te kunnen mailen 
-    Om te communiceren over ARTIS en/of ARTIS-Micropia en te vragen hoe je bezoek was
-    Om je een aanbieding te doen voor een nieuw bezoek
-    Om je onze Nieuwsbrieven toe te sturen indien je hiervoor kiest

Geanonimiseerd gebruiken we je gegevens voor product- en klantonderzoek. 

Het bezoekersreglement van ARTIS is als voorwaarde verbonden aan uw lidmaatschap (verkrijgbaar bij de kassa’s van ARTIS en ARTIS-Micropia en op www.artis.nl). Door lid te worden van ARTIS accepteert u de regels zoals opgenomen in het bezoekersreglement. ARTIS behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen indien een lid, ondanks aanzegging daartoe, zich niet aan het bezoekersreglement houdt.

Het is niet mogelijk om op de prijs van een online toegangskaart voor het ARTIS-Park en/of ARTIS- Micropia nog een andere kortingen te ontvangen.

Een online toegangskaart is 1 jaar geldig vanaf datum aankoop die op de online toegangskaart staat vermeld, tenzij anders aangegeven. 

Een online toegangskaart is alleen geldig als deze is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco A4-papier zonder aanpassingen met een goede afdrukkwaliteit of als deze wordt getoond op een mobiele telefoon en de barcode kan worden gescand. Online toegangskaarten waarvan de streepjescode beschadigd, gevouwen, onleesbaar of slechts gedeeltelijke zichtbaar is, worden geweigerd en zijn niet geldig. 

Een online toegangskaart geeft éénmaal toegang tot het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia, het kopiëren of meer dan eens afdrukken van een online toegangskaart heeft dan ook geen nut.

Het annuleren van een online toegangskaart is niet mogelijk. Online toegangskaarten worden niet teruggenomen, omgewisseld voor geld of vervangen en de geldigheidsduur kan niet worden verlengd. 

Online toegangskaarten mogen niet worden doorverkocht. 

Na betaling op de website van ARTIS (www.artis.nl) heeft u recht op de selecteerde toegangskaart(en) van het ARTIS-Park en/of ARTIS-Micropia.

Versie: FG 170818