Algemene voorwaarden kunstprojecten ARTIS

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op kunstprojecten in ARTIS. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)

Missie en visie van kunst in ARTIS

In het verlengde van de algemene missie en visie van ARTIS wordt gestreefd naar een herwaardering van de relatie tussen natuur en kunst. Een relatie die al vanaf de oprichting is vastgelegd in de naam, ARTIS. Kunst, in meest brede zin (beeldende kunst, literatuur, toneel, klein architectuur muziek, tuinkunst, performance, e.d.) wordt als middel ingezet om liefde en zorg voor de natuur en de relevantie van natuur voor de mens over te brengen aan onze bezoekers.

Toetsing

Alle voorstellen voor tentoonstellingen en andere projecten gaan langs de ARTIS-kunstcommissie, die de voorstellen zal beoordelen. Daarbij zijn de volgende punten van belang:

1. Alles heeft te maken met missie en visie, dus de relatie tussen natuur en kunst/cultuur in welke vorm dan ook. Geen kunst om de kunst, maar altijd verbonden met natuur (en natuurwetenschap) en waar dat voor staat.
2. Het heeft te maken met geschiedenis en actualiteit, heeft invalshoeken die ook het West-Europese verband tussen natuur en cultuur overstijgen.
3. ARTIS is als inspiratiebron gebruikt.
4. Het zal een wezenlijke bijlage leveren aan 1) de kunstcollectie (rekening houdende met: diversiteit, bijdragen aan verhaallijnen, etc.); 2) museale collecties en tentoonstellingen (ARTIS-Micropia, natuurkabinetten, tentoonstellingen Aquarium, toekomstig ARTIS-Groote Museum); en 3) educatie.
5. Het kunstproject is origineel en heeft kwaliteit.

Een nieuwe project hoeft niet aan al deze eisen te voldoen. Per project wordt door de kunstcommissie afgewogen of en aan hoeveel voorwaarden voldaan wordt. Bij twijfel kan de kunstcommissie om extern advies vragen.

Notatie

Bij iedere vorm van communicatie of publiciteit over het project wordt verwacht dat ARTIS als volgt wordt genoemd: Mede mogelijk gemaakt door ARTIS, Amsterdam.

Voor een project

Waar ARTIS een project faciliteert, verwachten we dat de aanvrager een deel van het project aan de ARTIS-collectie afstaat. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een kunstwerk, een publicatie of een brochure. Deze worden opgenomen in ons archief dan wel collectie. Dit in overleg van tevoren.

Kosten

- Eventuele kosten die komen kijken bij de uitvoering van een kunstproject zijn voor rekening van de kunstenaar en/of andere partij. ARTIS deelt niet mee in de kosten.
- Wanneer er voor langere tijd gebruik wordt gemaakt van het park en/of haar gebouwen, kan in overleg worden besloten de kunstenaar gratis toegang te geven voor ARTIS en Micropia.

Overige eisen

- Een project mag zichtbaar zijn voor de bezoekers maar geen overlast veroorzaken.
 

Versie: 150818