Algemene voorwaarden online verkoop toegangskaarten ARTIS-Academie

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de online verkoop van toegangskaarten van de ARTIS-Academie. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden (PDF).

download (PDF)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het online aankopen van toegangskaarten ARTIS-Academie. 

Onder online toegangskaart wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald door de Bezoeker via de Mijn ARTIS website (mijn.artis.nl) en geprint of als barcode op de telefoon als toegangskaart voor een programma van de ARTIS-Academie dient. 

Onder Bezoeker wordt verstaan de persoon die een online toegangskaart aanschaft. 

ARTIS is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de door de Bezoeker gebruikte apparatuur of programma’s.

In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan ARTIS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

Annuleren van reeds aangeschafte toegangskaarten van de ARTIS-Academie kan uitsluitend per e-mail en tot 7 dagen van tevoren tegen administratiekosten van € 2,50 per afhandeling. Binnen 7 dagen voorafgaande aan het evenement is annulering niet mogelijk. 

Met het aankopen van een online toegangskaart geeft je toestemming om je persoonsgegevens op te nemen in de administratie van ARTIS. Op de online toegangskaarten van de ARTIS-Academie is de privacyverklaring van ARTIS van toepassing, zie www.artis.nl. De volgende gegevens worden verwerkt en bewaard voor een termijn van 2 jaar:

- Naam

- Adres

- E-mailadres
 

Deze gegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden: 

- Om de toegangskaarten naar je te kunnen mailen

- Om te communiceren over ARTIS en te vragen hoe het bezoek was

- Om je een aanbieding te doen voor een nieuw bezoek

- Om je onze nieuwsbrieven toe te sturen indien je hiervoor kiest

 

Geanonimiseerd gebruiken we je gegevens voor product- en klantonderzoek