partners

Artis vertrouwt voor het uitvoeren van projecten op steun van subsidiënten en partners. We zijn dankbaar dat deze organisaties helpen om meer ruimte voor dieren en planten, meer ruimte voor educatie en meer ruimte voor erfgoed te creëren.

europa

De inrichting van Micropia is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

Lees meer

overheden

Artis werkt samen met overheden om de vernieuwing van Artis te kunnen realiseren. Bovendien steunt de overheid Artis met eenmalige of meerjarige subsidies voor projecten die aansluiten op het landelijk, provinciaal of regionaal beleid. 

Lees meer

fondsen

Artis is een non-profit instelling met een gezonde bedrijfsvoering. Om Artis voor toekomstige generaties te behouden is extra steun onmisbaar. Net als iedere andere culturele instelling moet Artis investeren om vernieuwend te blijven.

Lees meer

sponsoren

Het bedrijfsleven weet Artis te vinden. Steun en betrokkenheid bij Artis is juist nu heel interessant. De problematiek rond biodiversiteit, ecologie en duurzaamheid is actueler en relevanter dan ooit. 

Lees meer

BankGiro Loterij

Natura Artis Magistra ontvangt 4,5 miljoen euro van de BankGiro Loterij voor het nieuwe Groote Museum.

Lees meer

Rabobank Amsterdam

Rabobank Amsterdam sponsort Artis voor de komende vijf jaar. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de grootschalige vernieuwing van Artis waarmee meer ruimte voor dieren en planten, voor educatie en voor erfgoed wordt gecreëerd.

Lees meer

CBF keur voor goede doelen

ANBI

Natura Artis Magistra bedankt: Bank Giro Loterij

ANWB fonds Gemeente Amsterdam Bouwstenen Dierenbescherming Stadsdeel centrum Janivo Canon Compass Group Provincie Noord-Holland Prins Bernard Cultuurfonds Vrumona Zabawas Stimuleringsfonds voor de Architectuur Rijksoverheid kansen voor West Europese Unie Rabobank Amsterdam VSB-fonds gravin van Bylandt stichting