Artis vernieuwt

Natura Artis Magistra is gestart met een grootschalige vernieuwing. Hiermee wordt meer ruimte gecreëerd voor zowel dieren en planten als voor educatie en erfgoed. Artis wil bezoekers op een laagdrempelige en inspirerende wijze kennis laten maken met dieren en planten en bij hen zo de liefde voor alles wat leeft te stimuleren.

groen voor beton

De vernieuwingen concentreren zich vooral in twee hoeken van Artis. Om bovengronds ruimte te creëren voor nieuwe dierenverblijven en uitbreiding van het ‘groen’ gaat het huidige parkeerterrein ondergronds. Dit betekent dat de ruimte in Artis voor dieren en planten met 1,7 hectare toeneemt.

wereldprimeur

In de hoek van de Plantage Middenlaan en de Plantage Kerklaan komt het vrij toegankelijke Artisplein. Op dit Artisplein wordt een wereldprimeur gerealiseerd, de microZOO. Hier wordt straks de tot nu toe onbekende wereld van micro-organismen getoond. Zo wordt het onzichtbare zichtbaar. Aan de rand van het Artisplein komt een representatie van het Noord-Hollandse veenweidelandschap met zijn flora en fauna. Ook zal aan het Artisplein, na restauratie, het Groote Museum van de biodiversiteit haar deuren na vijftig jaar weer openen, zij het met een eigentijdse invulling. Een brasserie zal het Artisplein compleet maken.

planning

Het is een groot voordeel dat niet alle projecten tegelijkertijd worden uitgevoerd. Afhankelijk van de financiering zal de volgtijdelijkheid van de projecten bepaald worden. De restauratie van het rijksmonument Apenhuis en het gemeentelijke monument Vogelhuis was de eerste stap in de grootschalige vernieuwing van Artis.

elke euro is welkom

Artis kan als goed doel niet zonder de steun van haar bezoekers, leden en sponsoren. Diverse partijen hebben de afgelopen periode meegeholpen aan de financiering van de vernieuwingsplannen. Artis ligt qua financiering gelukkig goed op koers. Er is echter nog veel meer geld nodig. Artis is daarvoor op zoek naar steun van het bedrijfsleven en particulieren.

stand van zaken

Begin 2010 startte Artis met de grootste vernieuwingsoperatieuit haar geschiedenis. Een update. 

Lees meer

De Ledenlokalen en het Artisplein

Het vrij toegankelijke en openbare plein is de grootste vernieuwing van Artis op educatief gebied. Het is een groene ontmoetingsplek op de hoek van de Plantage Kerklaan en de Plantage Middenlaan waar cultuur, natuur en ontspanning zullen samenkomen. Het Artisplein wordt een plek voor iedereen. Aan de rand van deze vrij toegankelijke en groene ontmoetingsplaats liggen de rijksmonumenten De Ledenlokalen en het Groote Museum. Beide monumenten zijn onderdeel van het Artisplein. Artis gaat beide rijksmonumenten weer toegankelijk maken voor publiek.

Lees meer

CBF keur voor goede doelen

ANBI

Natura Artis Magistra bedankt: Bank Giro Loterij

ANWB fonds Gemeente Amsterdam Bouwstenen Dierenbescherming Stadsdeel centrum Janivo Canon Compass Group Provincie Noord-Holland Prins Bernard Cultuurfonds Vrumona Zabawas Stimuleringsfonds voor de Architectuur Rijksoverheid kansen voor West Europese Unie Rabobank Amsterdam VSB-fonds gravin van Bylandt stichting