page title

Artis-professor

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds 2009 een bijzondere leerstoel rijker: de Artis-leerstoel. Deze heet voluit: Bijzondere Leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur. De leerstoel is officieel door het College van Bestuur van de UvA ingesteld en verbonden aan de faculteit der Geesteswetenschappen.

Avro_kunstuur_Lente_2014-Erik-de-Jong_1920x1080.jpg

Artis-professor Erik de Jong

Dr. Erik de Jong is per 1 september 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De Jong is verbonden aan Artis als adviseur van de vernieuwingsplannen. Hij verzorgt zowel in de collegezalen van de UvA als in de historische Collegezaal van Artis colleges voor verschillende doelgroepen en opleidingsniveaus.

Stichting Natura Artis Magistra stelt zich ten doel de samenhang der dingen te bevorderen en stimuleert dan ook het denken over de relatie tussen natuur en cultuur. De Artis-leerstoel is mede mogelijk gemaakt door de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting .