periodiek schenken

Met periodieke schenkingen helpt u Artis te investeren in grotere projecten, zoals fokprogramma’s, gedragsverrijking of betere huisvesting voor de dieren.

U kunt Artis al steunen vanaf € 10,00 per maand. De schenking wordt vastgelegd in een onderlinge periodieke schenkingsovereenkomst tussen u en Artis. Een notariële akte is sinds 2014 wettelijk niet meer noodzakelijk, maar indien gewenst wel mogelijk.

een steentje bijdragen aan Artis

U kunt de formulieren, de periodieke schenkingsovereenkomst en de machtiging voor automatische incasso, printen en invullen. Voeg hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De formulieren kunt u sturen naar:

Natura Artis Magistra
t.a.v. afdeling Fondsenwerving
Antwoordnummer 4596
1000 RA Amsterdam

Zodra Artis alle formulieren ontvangen heeft en deze goedgekeurd zijn, gaat de periodieke schenking in. Indien u de schenking via een notariële akte wenst vast te leggen, kunt u dit aan Artis doorgegeven. Zodra Artis alle formulieren ontvangen heeft, stelt de notaris een notariële akte op. Deze wordt dan naar u en Artis gestuurd. Wanneer de akte ontvangen is gaat de periodieke schenking in. Bij schenkingen boven € 120 per jaar, betaalt Artis de notariële kosten.

Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar van de belasting en daarom een gunstige manier van schenken. Kijk voor meer informatie bij de rekenvoorbeelden of op de website van de belastingdienst of schenken.nl

Voor persoonlijk contact of meer informatie neemt u contact op met Pie van der Wind.
t: 020 52 33 533
e: geefomartis@artis.nl

CBF keur voor goede doelen

ANBI

Natura Artis Magistra bedankt: Bank Giro Loterij

ANWB fonds Gemeente Amsterdam Bouwstenen Dierenbescherming Stadsdeel centrum Janivo Canon Compass Group Provincie Noord-Holland Prins Bernard Cultuurfonds Vrumona Zabawas Stimuleringsfonds voor de Architectuur Rijksoverheid kansen voor West Europese Unie Rabobank Amsterdam VSB-fonds gravin van Bylandt stichting