nalatenschappen

Door een goed doel in uw testament op te nemen laat u de wereld iets goeds na. Als u iets nalaat aan Artis dan geeft u aan natuurbehoud en natuureducatie.

legaat of erfgenaam
Het is op twee manieren mogelijk Artis op te nemen in uw testament: als legataris of als erfgenaam. Het gaat om een legaat als u een duidelijk omschreven gedeelte van uw erfenis nalaat. Dit kan ook een percentage van de erfenis zijn of een waardevol kunstwerk.  Als (mede-) erfgenaam zullen eerst alle kosten van de totale erfenis worden voldaan, waarna de erfgenamen ieder hun deel ontvangen. De nalatenschap zal in goed contact met nabestaanden, executeur en notaris behandeld worden.

successierechten
Artis is vrijgesteld van het betalen van successie- en schenkingsrechten, uw legaat of erfenis komt geheel ten goede aan Artis. Zie voor meer informatie over successierechten de site van de belastingdienst.

Het opnemen van een goed doel in uw testament is een belangrijke beslissing en hiervoor moet u langs een notaris. De notaris legt uw wil vast in een testament. U kunt er in overleg ook voor kiezen om Artis te benoemen als executeur testamentair.

Voor persoonlijk contact of meer informatie neemt u contact op met Pie van der Wind.
t: 020 52 33 533 
e: geefomartis@artis.nl

CBF keur voor goede doelen

ANBI

Natura Artis Magistra bedankt: Bank Giro Loterij

ANWB fonds Gemeente Amsterdam Bouwstenen Dierenbescherming Stadsdeel centrum Janivo Canon Compass Group Provincie Noord-Holland Prins Bernard Cultuurfonds Vrumona Zabawas Stimuleringsfonds voor de Architectuur Rijksoverheid kansen voor West Europese Unie Rabobank Amsterdam VSB-fonds gravin van Bylandt stichting