Artis Academie

Natura Artis Magistra is sinds haar oprichting in 1838 de officiële naam van Artis. Met dit motto formuleerden de oprichters van Artis dat ‘de natuur de leermeesteres is van kunst en wetenschap’. Dit lag ten grondslag aan de verschillende activiteiten die Artis maakten tot een kennistuin. Het ontwerpen van een park en architectuur, het verzamelen van dieren en planten, het stichten van een bibliotheek en musea, het doen van onderzoek en het uitnodigen van kunstenaars om de natuur te verbeelden. Dit alles vormde een samenhangend ideaal. Verwondering en studie lagen in elkaars verlengde. 

Artis wil, als nationaal instituut, een kennistuin zijn en blijven. Zij wil verwondering over en studie van de natuur stimuleren en verdiepen. Daarom richt zij de Artis Academie op. 

De Artis Academie wil, naast de reguliere schooleducatie, bezoekers op een toegankelijke en aangename manier kennis laten opdoen van de wijze waarop de natuur nog altijd een leermeesteres is van kunst en wetenschap. 

verdieping

De Artis Academie is een verzamelnaam voor uiteenlopende, speciale activiteiten. Deze hebben gemeen verbreding en verdieping te bieden aan volwassenen en kinderen, beleidsmakers en bedrijven, om zo kennis en inzicht te vergroten. Juist nu, in een tijd waarin de betekenis van natuur in onze cultuur en onze samenleving een centrale rol moet spelen om de kwaliteit van het leven te waarborgen. Samenhang tussen natuur, cultuur en wetenschap begrijpen is van wezenlijk belang. In dit kader organiseert de Artis Academie lezingen, cursussen en colleges in samenwerking met Artis-professor Erik de Jong.

ecobalans

Elk mens, elke organisatie heeft invloed op natuur en milieu. Om de belastende effecten op de natuur te beperken kunnen er maatregelen genomen worden, zoals het verminderen van het waterverbruik, het scheiden van afval en het gebruik van groene energie. Maar organisaties en mensen kunnen ook positieve invloed op natuur en milieu uitoefenen. En het is de moeite waard die positieve invloeden zo groot mogelijk te laten zijn. De Artis Academie heeft samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de ecobalans ontwikkeld. 

Lees meer

de natuur is de leermeesteres van alles

Artis werd opgericht op 1 mei 1838. Om het 175-jarig bestaan te vieren, riep de Raad van Toezicht van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra op 6 mei 2013 een bijzondere, openbare, vergadering bijeen voor genodigden. Tijdens die zitting is een feestrede gehouden door David Hancocks, internationaal gerenommeerd dierentuinenexpert en adviseur van Artis. Hij gaf een inspirerende, rigoureus andere kijk op dierentuinen.

Lees meer

onbeperkt genieten

Leden kunnen het hele jaar onbeperkt naar Artis. Je steunt met het lidmaatschap de dieren, het park, de natuurbehoudsprojecten en de monumenten van Artis.

Word lid van Artis »

route, ov & parkeren

Artis ligt in het hart van Amsterdam en beschikt over een eigen parkeerterrein. Ook is Artis goed bereikbaar per openbaar vervoer.

Plan je route naar Artis »

CBF keur voor goede doelen

ANBI

Natura Artis Magistra bedankt: Bank Giro Loterij

ANWB fonds Gemeente Amsterdam Bouwstenen Dierenbescherming Stadsdeel centrum Janivo Canon Compass Group Provincie Noord-Holland Prins Bernard Cultuurfonds Vrumona Zabawas Stimuleringsfonds voor de Architectuur Rijksoverheid kansen voor West Europese Unie Rabobank Amsterdam VSB-fonds gravin van Bylandt stichting